Tips voor een goede opslag

Bijna alle beginners houden ervan om een goede rally te spelen en zijn bereid om een hele tijd te spenderen aan het inoefenen van slagen. De rally is toch veruit het belangrijkste?! Dat is niet (zelfs totaal niet) correct. Er zijn een aantal redenen waarom opslagen zo belangrijk zijn:

HET BELANG VAN EEN GOEDEOPSLAG

Om te beginnen start elke rally met een opslag. In een enkelmatch speel je minimum 16 opslagen in het geval van een totale teloorgang met 11-0, 11-0, 11-0. In het geval van een enkelmatch waarbij je een ‘vijfsetter speelt, kan je tot 50 opslagen geraken (11-9,9-11,11-9,9-11,11-9). Als je veel fouten maakt met je opslag zal je u tegenstander veel gratis punten geven!
De opslag is de enige slag in tafeltennis waarbij je absolute controle hebt over de bal. Het is logisch dat je probeert om voordeel te halen uit deze situatie!

Je kan uw opslag gebruiken om uw favoriete slagen vaker in de daaropvolgende rally uit te spelen, maar ook om uw tegenstander te verhinderen om zijn favoriete slagen te gebruiken.

Sterke tegenstanders zijn in staat om slechte opslagen aan te vallen zodat uw onder druk komt. Goede opslagen zullen een tegenstander tegenhouden om aan te vallen. Dit is belangrijker tegen sterkere tegenstanders. Als je sterk kan opslaan, zal je uw druk op uw tegenstander verhogen omdat hij weet dat hij sterke opslagen zal moeten ontvangen.

DE BEGINPOSITIE

De favoriete beginhouding is de rughandzijde (Bijna de helft staat in de rughand naar de tafel gericht (42%), terwijl ook een groot deel van de tafeltennissers deels gedraaid staan in de rughand (27%). De gedraaide positie in de rughand heeft als voordeel dat je sneller naar de voorhand kan bewegen.

Een speler met een hoger klassement is eerder geneigd om in een rughandpositie te staan, half gedraaid t.o.v. de tafel. De positie hangt samen met het vertrouwen in hun voorhand (smash en topspin en lift) en hun beweging naar de voorhand.

Wat is de beste beginpositie is, hangt dus af van uw vertrouwen in uw voorhand en hoe u naar uw voorhand beweegt. Heeft u veel vertrouwen, ga dan diep in uw rughandpositie staan. Lukt uw rughand beter, sta meer naar het midden. Een neutrale positie is centraal in uw rughandzijde. Uit de beginpositie van uw tegenstander zegt veel over zijn vertrouwen in zijn voorhand en rughand. Staat hij/zij diep in zijn rughand, dan heeft de tegenstander veel vertrouwen in zijn voorhand.

De meeste spelers staan op een meter (51%) of op een korte afstand (38%) van de tafel. De afstand tot de tafel speelt in de beginhouding geen grote rol.

De backhand service of rughandopslag

Er zijn twee mogelijkheden om een service uit te voeren: de zogenaamde rughandopslag (backhand service) en de voorhandsopslag (forehand service). Iets meer opslagen gebeuren vanuit de voorhand (59%), dan vanuit de rughand (41%).

Korte backspin opslag

De korte backspin opslag is moeilijk voor uw tegenstander om aan te vallen, zodat het een effectieve opslag om te gebruiken is. Laat de bal zakken en sla dan met een voorwaarste actie met uw pallet zodat u de bal aan de onderkant raakt. Met een korte polsbeweging bepaalt u de hoeveelheid backspin in uw bal. Je bal zou best tweemaal de zijde van de tegenstander raken.

Rughand zijspinopslag

Deze korte rughand zijspinopslag limiteert uw tegenstander zijn opties tot welke slagen hij kan spelen waardoor de kans vergroot dat je tegenstander de bal slecht terugspeelt. Laat de bal dalen waarna u een zo kort mogelijk polsbeweging maakt. Hoe meer uw pols de bal kan beroeren en hoe minder de snelheid u uitoefent op de bal met uw arm, hoe meer effect u kan overbrengen op de bal.

Hoge balopslag

Als u de bal hoog opgooit, dan heeft de bal een hogere snelheid doordat de bal langer moet vallen. U kan van deze snelheid gebruik maken door een snelle voorwaartse beweging met uw pallet te maken. Hierdoor kan u een zeer snelle lange opslag maken. Gevorderde spelers, die hun opslag vaak oefenen, maken gebruik van die hoge opgooi om snelheid te geven aan hun bal, maar enkel een polsslag op de bal uit te oefenen. Hierdoor zal de bal relatief traag over het net botsen, maar zeer veel zijspin bevatten.

Forehand service of voorhandopslag

Voorhandopslag vanuit de rughandzijde van de tafeltennistafel: Sta dicht bij de tafel. Hou uw arm relaxed en uw pols los.

Gooi de bal zo verticaal mogelijk omhoog zodat de bal minstens zestig centimeter omhoog gaat. Opgelet dat het niet toegelaten is om uw vrije arm voor uw contactpunt tussen de bal en de pallet te houden!
Laat de bal zakken en sla dan met een voorwaarste actie met uw pallet zodat u de bal aan de onderkant raakt. Met een korte polsbeweging bepaalt u de hoeveelheid backspin in uw bal.
Je bal zou best tweemaal de zijde van de tegenstander raken.

Deze opslagmanier wordt vaak gebruikt door aanvallende spelers om hun sterke wapen (hun voorhandaanval) in stelling te brengen.

EFFECTEN

Topspin

Topspin: De rotatie-energie wordt bij het raken van het bat van de tegenstander omgezet in snelheid omhoog. De bal kan daardoor over de tafel gaan. Een bal met deze rotatie zou op de tafel van je weg rollen. Dit effect wordt bereikt door een goede aanval.

Backspin

De draai-energie wordt bij het raken van het bat van de tegenstander omgezet in snelheid omlaag. De bal kan daardoor in het net gaan. Een bal met deze draaiing zou op de tafel naar je toe rollen. Dit effect wordt bereikt door te ‘kappen’ dwz onder de bal een beweging weg van het lichaam te maken of achter de bal naar beneden.

Zijspin

De zijspin zorgt er voor dat de bal – bij het raken van het batje van de tegenstander – naar links of rechts draait.

MEEST VOORKOMENDE OPSLAGEN

De favoriete opslagen zijn rughand en voorhand duwen, maar ook voorhand en rughand met zijspin.

Iets meer opslagen gebeuren vanuit de voorhand (59%), dan vanuit de rughand (41%).

De vaardigheden van elke slag zijn verschillend. Een rughand duw en blok zijn zeer vaste slagen, terwijl een rughand smash en topspin veel minder vast zijn.

Wat is de beste opslag?

Als aanvaller kan u best een korte duwopslag in de rughand, het midden of de voorhand geven. Een opslag in de voorhand zal vaak met een aanval beantwoord worden. Opslagen in de rughand worden het minst vaak aangevallen.

Waar wordt die opslag het best geplaatst? Rekening houdend met:

  • de beginpositie: de meeste spelers staan op een korte afstand of op één meter van de tafel
  • het voetenspel: de slechte beweging van een speler is naar de tafel toe
  • de slagvaardigheid: rughand smash, rughand topspin, rughand lift en voorhand duw zijn de mindere slagen
  • de reactie op een opslag: opslagen in de rughand worden met een verdedigende slag beantwoord

De volgende opslagen zijn algemeen de beste:

  • een lange gelifte opslag in de rughand.
  • een korte geduwde opslag in de voorhand.