Algemene speltips

Speel op de zwakke punten van je tegenstander

Om op de tegenstander zijn zwakke punten te spelen, moet je eerst weten welke dat zijn. Als je jouw tegenstander nog nooit hebt zien spleen, moet je ze zelf ontdekken tijdens de match. Speel de bal naar verschillende plaatsen op de tafel, waarbij je verschillende slagen gebruikt om zijn zwakke punten te ontdekken. Eenmaal je de zwakke punten gevonden hebt, kan je ze proberen uit te putten. Enkele zwakke punten zijn:

  • Zwakke rughand
  • Zwakke voorhand
  • Zwak tegen hoog getopspinde ballen
  • Zwak tegen zware backspin

Onthou dat de zwakke plaats niet steeds dat is waar je het meestal verwacht!

Speel constant en maak geen onnodige fouten

Een van de beste tafeltennistactieken die je kan gebruiken is het eenvoudig langer in het spel houden van de bal, dan jouw tegenstander. Hierdoor kan je vaak punten winnen omdat jouw tegenstander onnodige fouten zal maken. Deze tactiek vereist wel veel training. Hoe meer training, hoe beter!

Laat uw tegenstander rond de tafel bewegen

Heeft u tegenstander een slecht voetenspel? Je kan jouw ballen op verschillende plaatsen rond de tafeltennistafel spelen, zodat je de tegenstander uit verband kan spelen. Bijvoorbeeld:

  • verander de richting van voorhand naar backhand.
  • speel naar veraf gelegen posities op de tafeltennistafel.
  • varieer de lengte van de gespeelde ballen: speel een bal dicht bij het net en daarna richting het einde van de tafel.

Speel naargelang uw sterke punten

Het is zeer belangrijk om bovenstaande tactieken toe te passen, maar het is ook belangrijk om rekening te houden met jouw eigen sterke en zwakke punten. Je zou jouw speelstijl moeten opleggen aan jouw tegenstander en niet omgekeerd. Bijvoorbeeld: als je een aanvallende spelstijl hebt, prober dan jouw beste slagen zo snel mogelijk in de rally te spleen. Dit zal de tegenstander verhinderen om de gang van het punt te bepalen.

Varieer uw slagen

Als je steeds dezelfde sort ballen spelt, zal jouw tegenstander waarschijnlijk hieraan gewend geraken en erop anticiperen Je zou beste zoveel mogelijk variëren om uw tegenstander te verslaan. Bijvoorbeeld:

  • Speel je ballen niet op dezelfde plaats op de tafel.
  • Varieer de snelheid van je ballen.
  • Varieer zoveel mogelijk jouw slagen.

Varieer spin met gewone slagen

De meeste spelers houden en profiteren ervan als de tegenstander steeds dezelfde slagen maakt. Wanneer een tegenstander dezelfde spin, snelheid en plaatsing hanteert, dan past u uw spel aan waardoor u de controle over de match krijgt. Als u uw slagen echter varieert, dan zal u vermijden dat uw terugslagen worden geanticpeerd en zal u uw tegenstander steeds onder druk zetten. De tegenstander moet steeds opnieuw in een neutrale beginpositie gaan staan na elke slag, waar hij/zij niet in staat is om gevaarlijke aanvallende slagen te produceren.

Voetenspel

Naar de voorhand bewegen is zeer vertrouwd, terwijl naar de rughand bewegen moeilijk is. Naar de tafel toe bewegen is moeilijker dan van de tafel weg bewegen. Bovendien gaat van links naar rechts (zijdelings) bewegen veel gemakkelijker dan naar en van de tafel weg bewegen. De ideale positie tijdens een match is in de rughandzijde, aan de tafel. Zorg er ook voor dat je een goede conditie hebt, bijvoorbeeld door dagelijks 20 minuten te trainen op een hometrainer.

Plaatsing van de bal

De comfortabele posities van een speler, zijn de plaatsen waarin de spelers gemakkelijk slagen kan produceren zonder dat ze zich ernaartoe te bewegen. Deze zone is voor de meeste westerse spelers (met een vlakke handgreep) de voorhandzijde, omdat die binnen het bereik van de gesterkte arm is en de rughandzijde. Dit zorgt ervoor dat er drie zones zijn buiten deze comfortabele zones: in het midden (meer naar de voorhand gericht) en de twee uiterste zijden van de tafel. Als u in het midden speelt, dan dwingt u de tegenstander om snel te beslissen om rughand of voorhand te spelen. Dit levert soms een zwakke terugslag. Het beperkt ook de hoek waaronder ze kunnen terugslaan. Slagen naar de uitersten van de tafel testen de tegenstander zijn voetenspel. Een algemene regel is om het midden te bestoken en af en toe de uiterste zijden van de tafel te bespelen (om onverwacht te zijn).